Đối tác đáng tin cậy khi chọn dây điện từ

  • Văn phòng & Nhà máy

    KCN Tân Phú Trung, H. Củ Chi, TP.HCM

  • Thứ Hai - Thứ Bảy

    07:30 - 16:30

Nguyên Tắc Ứng Xử

Khách hàng

Khám phá và thỏa mãn ước mơ của khách hàng là ý nghĩa của cuộc sống Tiến Thịnh và là động lực mãi mãi.

Sản phẩm

Tạo các sản phẩm độc đáo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và phù hợp với văn hóa địa phương làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thị trường

Dẫn đầu và phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh doanh của Tiến Thịnh.

Cổ đông

Tiến Thịnh sẽ tiến hành các hoạt động của mình theo các nguyên tắc được quốc tế chấp nhận về quản trị doanh nghiệp tốt.

Mang lại các giá trị lâu dài hơn cho cổ đông qua các chiến lược đầu tư hợp lý và cải thiện hoạt động kinh doanh, mang lại lợi nhuận ổn định và nâng cao giá trị thị trường cho công ty.

Tôn trọng quyền cổ đông, luôn lắng nghe, xem xét và ứng dụng các yêu cầu và ý tưởng hợp lý cho hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin kịp thời, thường xuyên và đáng tin cậy về các hoạt động, cấu trúc, tình hình tài chính và hiệu suất của chúng tôi cho tất cả các cổ đông.

Đối tác kinh doanh

Tiến Thịnh cam kết thiết lập mối quan hệ hài hòa lợi ích với các nhà cung cấp, khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Trong giao dịch kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi hy vọng các đối tác của chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc kinh doanh phù hợp với chính chúng tôi.

Nhân viên

Tiến Thịnh cam kết tạo ra một môi trường làm việc thúc đẩy sự đa dạng và cơ hội bình đẳng và nơi có sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng quyền con người và không phân biệt đối xử.

Tiến Thịnh cam kết cung cấp môi trường làm việc an toàn, công bằng, năng động, sáng tạo đầy thử thách và chính sách lương thưởng minh bạch hấp dẫn và các hỗ trợ cần thiết giúp nhân viên phát triển sự nghiệp và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tiến Thịnh tập trung nỗ lực tạo nên một tập thể "Kỷ luật, Đoàn kết , Yêu thương , Tương trợ, Quyết tâm".

Cộng đồng

Hài hòa lợi ích của Tiến Thịnh và xã hội
Tiến Thịnh tích cực tham gia các hoạt động cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Môi trường

Tiến Thịnh cam kết phát triển bền vững thông qua thực hiện các cải tiến liên tục trong việc quản lý tác động môi trường.

Luôn cập nhật, nhận các bản cập nhật, tin tức và ưu đãi mới nhất trong hộp thư đến của bạn

Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.